Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich stadiach postępowania, w tym również przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu adwokat Wojciech Jamróz podejmuje się obrony w niemal wszystkich sprawach karnych. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony. Reprezentując daną osobę adwokat Wojciech Jamróz podejmuje konkretne działania prawne i czynnie uczestniczy w toczącym się postępowaniu. Im szybciej następuje kontakt z adwokatem, tym większe szanse na skuteczne załatwienie sprawy.

W sprawach karnych adwokat Wojciech Jamróz świadczy również pomoc prawną pokrzywdzonym.
Dla zapewnienia ochrony swych praw i interesów pokrzywdzeni, w sprawach w których oskarżyciel publiczny wniósł akt oskarżenia, mają prawo działać obok oskarżyciela publicznego, jako strona postępowania, w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Adwokat Wojciech Jamróz występuje także na rzecz pokrzywdzonych jako pełnomocnik w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Comments

comments