Niemal zawsze, kiedy jakaś niedawno zakupiona przez Nas rzecz, ulega zbyt szybkiemu zepsuciu czy uszkodzeniu czujemy, że tak nie powinno być. Najczęściej mamy wówczas do czynienia z wadą fizyczną rzeczy.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma takich właściwości, jakie na ogół powinna mieć ze względu na oznaczony w umowie cel, okoliczności lub przeznaczenie, albo rzecz nie ma właściwości, o jakich zapewniał sprzedawca (producent), a także gdy rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący informował sprzedawcę.

Na przykład: kupujemy buty renomowanej firmy, a już po kilku miesiącach podeszwa odkleja się, bądź materiał pęka na zgięciach.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący ma prawo żądać od sprzedawcy jej naprawienia albo wymiany na nową, a jeżeli sprzedawca nie ma możliwości niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego zadośćuczynić tym obowiązkom, kupujący może żądać obniżenia ceny towaru albo po prostu odstąpić od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek przyjąć rzecz wadliwą.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy wada fizyczna została zauważona przez kupującego przed upływem roku od zakupu rzeczy, zastosowanie znajduje domniemanie, wedle którego „wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego”, co znacznie ułatwia dowodzenie swoich racji.

Comments

comments