Prawo nakłada na rodziców obowiązek alimentacji dziecka od małoletności do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek istnieje niezależnie czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy urodziło się w związku pozamałżeńskim.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie. Osobiste starania są tak samo ważne i potrzebne, jak środki pieniężne.

 

Alimenty jako świadczenie pieniężne

Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, wówczas świadczenie alimentacyjne rodzica z którym dziecko stale nie przebywa, powinno polegać na pokrywaniu całości lub części comiesięcznych kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Jeżeli rodzic nie realizuje tego obowiązku dobrowolnie, drugi ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego.

Zobowiązanie rodziców wobec dziecka jest fundamentalne i nie ma możliwości zwolnienia ich z tego obowiązku.

Wyznacznikiem wysokości alimentów są możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego oraz usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Istotny przy tym pozostaje zakres osobistych starań tego rodzica o utrzymanie i wychowanie dziecka.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

 

Postępowanie sądowe w sprawie o alimenty po stronie uprawnionego jest wolne od opłat.

 

Comments

comments