Jak koronawirus wpływa na realizowanie prawa do kontaktów z dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu?

 

Czy w okresie pandemii Covid-19 rodzice, których władza rodzicielska została ograniczona, mają prawo spotykać się z dziećmi?

 

 

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice mają prawo do kontaktów z dziećmi. Oznacza to, że nawet jeśli rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich i tak zachowuje prawo do utrzymywania kontaktów ze swoimi dziećmi. Często zdarza się, że rodzice nie są w stanie samodzielnie wypracować porozumienia w kwestii kontaktów, a jeśli nawet, to wzajemne uzgodnienia nie są dotrzymywane i tak sprawa znajduje finał w sądzie. Wówczas w orzeczeniu kończącym / ugodzie sądowej zostają precyzyjnie ustalone prawa drugiego rodzica do kontaktów z dziećmi, które można egzekwować.

 

Spory na tle prawidłowego wykonywania kontaktów mogą pojawiać się mimo dysponowania prawomocnym postanowieniem sądu. Czasem rodzic, przy którym Sąd ustalił miejsce pobytu dziecka (tj. u którego dziecko zamieszkuje), wskazuje drugiemu przeszkody dla realizacji zbliżającego się kontaktu np. choroba, złe samopoczucie, niechęć dziecka, itp. Trzeba zdawać sobie sprawę, że świadome i złośliwe utrudnianie kontaktów może prowadzić do alienacji rodzicielskiej (ang. parental alienation, PA), co traktowane jest w kategoriach przemocy emocjonalnej.

 

Aktualnie pretekstem dla niewydawania dziecka na ustalone kontakty stało się powoływanie przez rodzica przy którym dziecko zamieszkuje na panującą pandemię Covid-19.

 

W tej kwestii stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwści.

 

W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 03.04.2020 r. czytamy, że pozostają w mocy wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie. Dotyczy to postanowień prawomocnych, jak i nieprawomocnych, lecz natychmiast wykonalnych wydanych w trybie zabezpieczenia.

 

 

Powyższe potwierdza, że rodzic przy którym dziecko zamieszkuje nie ma prawa odmówić drugiemu wykonania ustalonych kontaktów ze względu na wprowadzony stan epidemii. Odmowa może wynikać jedynie z zakazów wynikających z zastosowanej kwarantanny.

 

W sytuacji nierespektowania orzeczenia sądu odnośnie ustalonych kontaktów rodzic ma prawo złożyć wniosek o zagrożenie drugiemu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej.

Comments

comments