Prawo cywilne to zbiór przepisów, które regulują stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Prawo cywile określane jest jako „prawo życia codziennego”. Przepisy cywilne, zawarte przede wszystkim w Kodeksie cywilnym, regulują stosunki społeczne (majątkowe i niemajątkowe) związane z zaspokajaniem przez człowieka jego potrzeb życiowych, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo cywilne – Adwokat Wojciech Jamróz Zielona Góra

 

Kodeks cywilny zawiera przede wszystkim regulacje dotyczące podmiotów prawa cywilnego (osób fizycznych, osób prawnych), rzeczy (ruchomych, nieruchomości), czynności prawnych, terminów. Ponadto przepisy normują kwestie własności i innych praw rzeczowych, zobowiązania (umowy) oraz prawo spadkowe. Podmioty prawa cywilnego mogą swobodnie kształtować swoją sytuację prawną (swoboda umów), we własnym zakresie rozstrzygać powstałe na tle tych stosunków spory. Normy prawa cywilnego wyznaczają jedynie ogólnie granice niezależności podmiotów, mając na uwadze interes powszechny.