Często ma miejsce sytuacja, gdy biologiczny ojciec dziecka nie chce uznać swojego ojcostwa. W takiej sytuacji wytacza się przed sądem powództwo o ustalenie ojcostwa. W pozwie należy wskazać domniemanego ojca dziecka, uprawdopodobnić jego ojcostwo, w miarę możliwości powołać świadków. W razie wątpliwości pomocne może się okazać przeprowadzenie badań DNA. Z roszczeniem o ustalenie ojcostwa może wystąpić dziecko, jego matka, a także domniemany ojciec dziecka i prokurator.

Pomoc przy ustaleniu ojcostwa – Adwokat Wojciech Jamróz

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera domniemanie, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w 300, a nie później niż 181 dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Podstawą do obalenia tego domniemania może być okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, jeżeli ojcostwo tego ostatniego jest bardziej prawdopodobne.

Wniesienie pozwu jest darmowe.