SPRAWY CYWILNE

„Tym których sprawa jest słuszna nigdy nie brak argumentów.”

Eurypides

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach cywilnych.

W ramach świadczonych usług adwokat Wojciech Jamróz zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów, udzielaniem porad prawnych w sytuacjach spornych powstałych po zawarciu umowy, jak również dochodzeniem roszczeń przed Sądem z tytułu niezapłaconych należności, czy też niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Z zakresu prawa rzeczowego katalog spraw obejmuje m.in. sprawy związane z naruszeniem i ochroną prawa własności, posiadania rzeczy, bezumownego korzystania, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności.

 

Do kręgu sprawy cywilnych zaliczyć należy sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych.

Adwokat Wojciech Jamróz zapewnia pomoc prawną pokrzywdzonym i reprezentuje w sprawach odszkodowawczych bez względu na rodzaj szkód (majątkowych, osobowych, komunikacyjnych) i pomaga uzyskać należne odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę.

W sprawach spadkowych adwokat Wojciech Jamróz doradza w kwestiach dotyczących przyszłego spadku, dziedziczenia, zachowku, przygotowuje niezbędne pisma, oraz zapewnia reprezentację w postępowaniu przed Sądem.

SPRAWY RODZINNE

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie.

Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

– rozwód
– separacja
– podział majątku wspólnego i rozliczenie nakładów
– alimenty
– władza rodzicielska
– kontakty z dzieckiem
– uznanie, zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa

 

 

SPRAWY KARNE

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony.

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich stadiach postępowania, w tym również przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu adwokat Wojciech Jamróz podejmuje się obrony w niemal wszystkich sprawach karnych.

Reprezentując daną osobę adwokat Wojciech Jamróz podejmuje konkretne działania prawne i czynnie uczestniczy w toczącym się postępowaniu.

Im szybciej następuje kontakt z adwokatem, tym większe szanse na skuteczne załatwienie sprawy.

 

 

W sprawach karnych adwokat Wojciech Jamróz świadczy również pomoc prawną pokrzywdzonym.

Dla zapewnienia ochrony swych praw i interesów pokrzywdzeni, w sprawach w których oskarżyciel publiczny wniósł akt oskarżenia, mają prawo działać obok oskarżyciela publicznego, jako strona postępowania, w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Adwokat Wojciech Jamróz występuje także na rzecz pokrzywdzonych jako pełnomocnik w sprawach z oskarżenia prywatnego.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 .

Przyjęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także organy samorządu terytorialnego

zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach administracyjnych, w tym przede wszystkim sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych, reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, urzędami oraz występowanie przed sądami administracyjnymi.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Wojciech Jamróz

Nr wpisu ZIG/Adw/504

Godziny przyjęć: 08:00 – 17:00

tel.  +48  792 636 152

e-mail:    kancelaria@adwokatjamroz.pl

Siedziba Kancelarii:
ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra

NIP  753 241 48 69

Numer rachunku : 45 1910 1048 2408 0000 2984 0001

.

Kilkuletnie funkcjonowanie na rynku usług prawniczych Kancelarii Adwokackiej Wojciecha Jamróz pozwoliło poznać potrzeby osób szukających pomocy prawnej. Setki udzielonych porad prawnych, wytoczonych powództw cywilnych, prowadzonych spraw karnych, dowodzą, że Klientom zależy na fachowym i sprawnym rozwiązaniu problemów prawnych, które negatywnie oddziałują na życie codzienne. Priorytetem działalności adwokata Wojciecha Jamróz jest poszukiwanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań prawnych, które pozwolą na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Znajomość przepisów, właściwa interpretacja, umiejętność praktycznego wykorzystania, a przy tym cierpliwość i wytrwałość często pozwalają na pozytywne zakończenie sprawy w oparciu o założony wcześniej cel.

.

Niezależnie od kategorii spraw bardzo ważną rolę odgrywa czas (osoba podejrzana chce jak najszybciej oczyścić się z zarzutów i opuścić areszt, wierzyciel odzyskać pieniądze, dziecko uzyskać alimenty, rodzic prawo do kontaktów z dzieckiem, spadkobierca spadek, a małżonek wyrok rozwodowy). Rozstrzygnięcie spraw sądowych często nie następuje tak szybko jakbyśmy tego chcieli, dlatego bardzo ważne jest obranie właściwej strategii procesowej. Wiedza co należy czynić zapobiega często niepotrzebnie przedłużającym się procesom sądowym. Adwokat Wojciech Jamróz stawia na skuteczność, oferuje proste i sprawdzone rozwiązania, aby sprawy sądowe nie ciągnęły się latami.  

Kancelaria Adwokacka Wojciech Jamróz

ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra