Fachowa pomoc prawna w sprawach karnych na wszystkich stadiach postępowania, w tym
również przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu

Sporządzanie i opiniowanie umów, udzielanie porad prawnych w sytuacjach spornych, dochodzenie roszczeń przed Sądem

Rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, uznanie, zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa

Odwołania i skargi od decyzji administracyjnych, reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, urzędami

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Wojciech Jamróz

Nr wpisu ZIG/Adw/504

Godziny przyjęć: 08:00 – 17:00

tel.  +48  792 636 152

e-mail:    kancelaria@adwokatjamroz.pl

Siedziba Kancelarii:
ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra

Biuro spotkań we Wrocławiu
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław

NIP  753 241 48 69

Numer rachunku : 45 1910 1048 2408 0000 2984 0001

Kancelaria Adwokacka Wojciech Jamróz

ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra

Adwokat Wojciech Jamróz ukończył studia prawnicze na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze, której zwieńczeniem stało się zdanie egzaminu państwowego w Poznaniu. Zdobyte doświadczenie zawodowe Wojciech Jamróz zawdzięcza współpracy z prawnikami na terenie całego kraju, odbytym praktykom w kancelariach prawniczych w miastach Zielona Góra, Wrocław, Opole, a przede wszystkim kilkuletniej pracy w Sądzie Rejonowym w Wydziale Karnym na stanowisku asystenta sędziego. 

Mecenas Wojciech Jamróz podejmuje się prowadzenia spraw na terenie całego kraju. Głównym obszarem działania kancelarii pozostaje województwo lubuskie, dolnośląskie oraz opolskie. Pomoc prawna świadczona jest na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Wszelkie czynności wykonywane są z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem potrzebnym do osiągnięcia sukcesu. Państwa wygrana jest naszą dumą i satysfakcją. Wojciech Jamróz włada językiem niemieckim i angielskim.

7 + 2 =