+48 792 636 152 kancelaria@adwokatjamroz.pl

POMOC PRAWNA

PORADY PRAWNE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

POMOC PRAWNA

NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW

SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE

UMÓW ORAZ PISM

Fachowa pomoc prawna w sprawach karnych na wszystkich stadiach postępowania, w tym
również przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu

Sporządzanie i opiniowanie umów, udzielanie porad prawnych w sytuacjach spornych, dochodzenie roszczeń przed Sądem

Rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, uznanie, zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa

Odwołania i skargi od decyzji administracyjnych, reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, urzędami

„Tym, których sprawa jest słuszna nigdy nie brak argumentów”

Eurypides

Kancelaria Adwokacka
adwokat Wojciech Jamróz

Godziny przyjęć: 08:00 – 17:00

tel.  +48  792 636 152

e-mail:    kancelaria@adwokatjamroz.pl

Siedziba Kancelarii  w Zielonej  Górze
ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra

Biuro spotkań we Wrocławiu
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław

NIP  753 241 48 69

Numer rachunku : 45 1910 1048 2408 0000 2984 0001

                                                Adwokat Wojciech Jamróz - Twój prawnik w Zielonej Górze

adwokat Zielona Góra

 Adwokat Wojciech Jamróz ukończył studia prawnicze na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze, której zwieńczeniem stało się zdanie egzaminu państwowego w Poznaniu.

Zdobyte doświadczenie zawodowe Wojciech Jamróz zawdzięcza współpracy z prawnikami na terenie całego kraju, odbytym praktykom w kancelariach prawniczych w miastach Zielona Góra, Wrocław, Opole, a przede wszystkim kilkuletniej pracy w Sądzie Rejonowym w Wydziale Karnym na stanowisku asystenta sędziego.

Prawnik Wojciech Jamróz - adwokat oddany sprawie

Adwokat Wojciech Jamróz podejmuje się prowadzenia spraw na terenie całego kraju, jednak głównym obszarem działania Kancelarii pozostaje przede wszystkim województwo lubuskie, dolnośląskie oraz opolskie.

Prawnik włada językiem niemieckim i angielskim.

 

Kancelaria Adwokacka

ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra

Biuro spotkań Wrocław

ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław

Oddział opolski

1 + 9 =