Prawo karne

Prawo karne to zbiór przepisów, których celem jest zwalczanie czynów zabronionych – przestępstw.

 

Przepisy prawa karnego znajdujemy przede wszystkim w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego.

 

Kodeks karny określa zasady, kiedy dana osoba ponosi odpowiedzialność karną, kiedy zostaje zwolniona od odpowiedzialności, ponadto zasady wymiaru kary, w końcu opisuje, jakie czyny stanowią przestępstwa i jakie sankcje grożą za ich popełnienie.

 

Kodeks postępowania karnego zawiera regulacje co do sposobu postępowania organów państwa w razie popełnienia przestępstwa.

 

Prawo karne skarbowe jest częścią prawa karnego i dotyczy przestępstw i wykroczeń skarbowych, a więc czynów zabronionych skierowanych przeciwko interesowi podatkowemu państwa. Przepisy opisane są w Kodeksie karnym skarbowym.