Odszkodowanie za opóźniony lot

 

Pasażerowie podróżujący transportem lotniczym mogą ubiegać się od przewoźnika
o odszkodowanie z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub ponad 3-godzinnego opóźnienia lotu.

 

Przepisy unijne przewidują w tej kwestii wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów podróżujących z lotniska znajdującego się na terenie Unii Europejskiej lub przylatujących na teren Unii na pokładzie europejskiej linii lotniczej.

Zatem wyjęte spod ochrony prawa europejskiego zostały loty z docelowym lotniskiem europejskim, jeśli przewoźnik nie jest przewoźnikiem wspólnotowym.

 

Wysokość odszkodowania to odpowiednio 250 euro dla lotów wewnątrzwspólnotowych krótszych niż 1.500 kilometrów oraz 400 euro dla lotów dłuższych niż 1.500 kilometrów. Dla lotów, których miejsce wylotu lub przylotu znajduje się poza terytorium Unii odszkodowanie wynosi 250 euro dla lotów krótszych niż 1500 kilometrów, 400 euro dla lotów od 1.500 do 3.500 kilometrów oraz 600 euro dla lotów dłuższych. Pamiętać należy, iż długość lotu mierzona jest metodą trasy po ortodromie.

 

W przypadku odwołania lotu, powyższe kwoty odszkodowania będą pomniejszone o połowę jeśli przewoźnik zaproponuje pasażerowi alternatywny lot którego czas przylotu do miejsca docelowego nie przekroczy dwóch, trzech lub czterech godzin w zależności od długości trasy.

 

Pasażerom przysługuje również prawo do opieki w formie posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do długości oczekiwania oraz możliwość wykonania dwóch rozmów telefonicznych lub przesłania dwóch e-maili. Zakwaterowanie w hotelu oraz transport przysługuje pasażerom, których czas oczekiwania przekracza 24 godziny.

 

W przypadku opóźnienia przekraczającego 5 godzin, przewoźnik ma obowiązek zwrotu kosztów za części podróży, które nie odbędą się z powodu opóźnienia. 

 

Prawo do odszkodowania nie ma zastosowania w przypadku, gdy opóźnienie wynikło w konsekwencji nadzwyczajnych okoliczności zwalniających przewoźnika z odpowiedzialności. Za okoliczności nadzwyczajne Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje zdarzenia, których przewoźnik nie mógłby uniknąć nawet w przypadku przedsięwzięcia wszystkich możliwych środków, m.in. ekstremalne warunki meteorologiczne, zagrożenie terrorystyczne, strajk personelu z wyłączeniem tzw. „dzikiego strajku”, zderzenie samolotu z ptakiem.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Wojciecha Jamróz reprezentuje Klientów w sprawach  związanych z uzyskaniem odszkodowania od przewoźników lotniczych. 

Comments

comments